برگزاری کارگاه آموزشی مهندسی ژنتیک باکتری

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 ::حسين زينل زاده::

 

اولین کارگاه آموزشی آشنایی با تکنیک های مهندسی ژنتیک باکتری، 10 تا 15 خردادماه 1384 در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور (تبریز) برگزار خواهد گردید.

 

 

دکتر حسن منیری فر، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تبریز و دبیر کارگاه در گفتگو با خبرنگار سرویس خبری ژنتیک و بیوتکنولوژی ایران اظهار داشت : این کارگاه آموزشی با همکاری سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و دبیرخانه زیست شناسی متوسطه ناحیه 1 تبریز، جهت آشنایی 40 نفر از دبیران زیست شناسی متوسطه ناحیه یک تبریز و کارشناسان ارشد و دکتری مرتبط، با تکنیک های مهندسی ژنتیک باکتری برگزار خواهد گردید.

همچنین دکتر علیرضا دهناد مجری کارگاه، موضوعات برگزاری کارگاه را به شرح زیر اعلام کرد :

 

·     نکات ایمنی آزمایشگاه

·     استخراج DNA پلاسمیدی

·     واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)

·     هضم DNA پلاسمیدی و ژن هدف با آنزیم های مورد نظر

·     الکتروفورز ژل آگارز

·     اتصال قطعات هضم شده جهت همسانه سازی ژن هدف در باکتری های مورد نیاز

·     ترانسفورماسیون باکتری

·     انتخاب باکتری های تراریخته و تکثیر پلاسمید نوترکیب در آنها

 

وی افزود : تدریس موضوعات کارگاه بر عهده آقایان دکتر حبشی، دکتر توحیدفر و مهندس طاری زاده (پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران)، دکتر حجازی (مرکز تحقیقات کاربردی دارویی تبریز)، دکتر محمدی (دانشگاه تبریز)، مهندس کریمی و مهندس جوانمرد (پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تبریز) بوده و در پایان به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطا خواهد گردید.

/ 0 نظر / 16 بازدید