مقاله

ارزيابي عملكرد و خصوصيات زراعي هيبريدهاي جديد سينگل كراس آفتابگردان در <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دو تاريخ كاشت بـهـاره و تـابستـانـه

مهدی غفاری

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آذربایجان غربی

چكيده:

  اين ارزيابي به منظور انتخاب بهترين تركيبات از ميان هيبريدهاي جديد سينگل كراس در دو كشت بهاره و تابستانه به اجرا در آمد.هيبريدهاي مذكور در سال 1379 در ايستگاه خوي توليد شدند و در سال 1380 مورد ارزيابي مقدماتي قرار گرفتند. نتايج حاصل نشان از وجود تنوع قابل ملاحظه از نظر صفات عملكرد دانه و روغن،وزن دانه، قطر طبق، ارتفاع بوته، طول دوره رويش و درصد روغن بين تركيبات مورد ارزيابي داشت. مقايسة ميانگين هيبريدهاي جديد نشان داد كه از نظر عملكرد دانه، هيبريدهاي SC43/346 و SC43/234 به ترتيب با عملكرد دانة 4072  و 3981 كيلوگرم در هكتار از  برتري قابل ملاحظه اي در مقايسه با هيبريدهاي ديگر برخوردار بودند. هيبريد SC43/234 با 59/45 درصد روغن و توليد 1904 كيلوگرم روغن درهكتاردر رتبة نخست قرار گرفت.تمام هيبريدهاي جديد در مدت زمان كمتري(89تا92 روز) نسبت به شاهد آذرگل(97 روز) دورة رويشي خود را به پايان رساندند. سه هيبريد SC43/234 ، SC43/354  و SC43/328  از طول دورة رويش كم و درصد روغن بالايي برخوردار بوده و دو هيبريد نخست از عملكرد دانه و روغن بالايي نيز برخوردار بودند. عملكرد دانه از 3878 به 3293، عملكرد روغن از 1832 به 1455 كيلوگرم درهكتار و ارتفاع بوته از 185 به 156 سانتيمتر و درصد روغن از 19/47 به 17/44 در صد در كشت دوم كاهش يافت.عدم وجود اثر متقابل هيبريد × تاريخ كاشت براي عملكرد دانه و روغن حاكي از عدم واكنش ارقام مورد آزمايش نسبت به تغيير تاريخ كاشت بود.

/ 3 نظر / 15 بازدید
veronica

سلام

veronica

شما اطلاعاتی در زمينه کتابcompendium of potato disease داريد. مثل سال انتشار نام نويسنده تاريخ چاپ و محل چاپ خيلی ممنون می شوم اگر راهنماييم کنيد.

veronica

سلام خيلی خيلی ممنون از کمکتان خيلی لطف کرديد موفق و پاينده باشيد.