خبر

دومين همايش سالانه كاربرد بهينه سموم و گندزداها در بخشهاي كشاورزي دامپزشكي ومحيط زيست برگزار مي‌شود<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

محسن صلحي، دبير دومين همايش سالانه كاربرد بهينه سموم و گندزداها در بخشهايكشاورزي دامپزشكي و محيط زيست در گفت‌وگو با خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاريدانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: حفاظت از منابع پايه، ارتقاي سطح سلامت عمومي وپيشگيري از خطرات آلاينده‌ها در محيط زيست، آشنايي با روشهاي علمي و تجهيزاتي كهدستيابي به اين اهداف را تسهيل كند، آشنايي با روشهاي تلفيق تكنولوژي و سنت درمبارزه با آفات و بيماريهاي كشاورزي و صنعت دام و طيور، استفاده بهينه از منابعطبيعي و سرمايه‌هاي ملي، آشنايي با بيماريها و آفات جديد كشاورزي و دام و طيور واتخاذ بهترين و جديدترين روشهاي مبارزه كه كمترين آسيب را به محيط زيست مي‌رساند وطعمه‌گذاري بهينه و اصولي در طرح ضربتي مبارزه با موش شهرداريها از اهداف برگزارياين همايش است.

وي زمان برگزاري اين همايش را 29 و 30 مهرماه سال جاري عنوان كردو گفت: كارشناسان سازمانهاي محيط زيست، جهاد كشاورزي، دامپزشكي و وزارت بهداشت وجمعي از توليدكنندگان و واردكنندگان سموم، گندزداها و كودهاي شيميايي و تجهيزاتمربوطه و دامداران و كشاورزان نمونه كشور در اين همايش حضور خواهند داشت.

 

منبع : ایسنا

/ 0 نظر / 16 بازدید