شروع فعاليت‌های اجرايی چهارمين همايش بيوتكنولوژی جمهوری اسلامي- كرمان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

::كسری اصفهاني::

::خبر اختصاصی سرويس خبری ژنتيك و بيوتكنولوژی ايران::

 

چهارمين همايش ملی بيوتكنولوژی جمهوری اسلامی از ۱۵ تا ۱۷ شهريور ماه سال ۱۳۸۴ در مرکز بين المللي علوم محيطي وتکنولوژي پيشرفته كرمان برگزار می‌گردد.

 

KermanBioTech2005

 

به گزارش سرويس خبری ژنتيك و بيوتكنولوژی ايران، اين همايش كه از ۱۵ تا ۱۷ شهريور سال ۱۳۸۴ در شهر كرمان برگزار خواهد شد، در ۷ بخش بيوتكنولوژي پزشكي، بيوتكنولوژی گياهي، بيوتكنولوژی دام و آبزيان، بيوتكنولوژی صنعت و معدن و محيط زيست، علوم پايه (زيست‌شناسی سلولی و مولكولي)، مديريت و اخلاق در بيوتكنولوژی و نانوبيوتكنولوژی و بيوانفورماتيك پذيرای مقالات پژوهشی پژوهشگران می‌باشد. از نكات بارز اين همايش افزودن بخش جديد نانوبيوتكنولوژی و بيوانفورماتيك به بخش‌های سنتی همايش‌های قبلی می‌باشد كه با توجه به انجام مطالعات و پژوهش‌های متعدد در اين زمينه‌ها و اهميت آنها لزوم افزودن اين بخش جديد به همايش چهارم احساس شد.

در حال حاضر انجمن بيوتكنولوژی جمهوری اسلامی ايران و مرکز بين المللي علوم محيطي وتکنولوژي پيشرفته كرمان، برگزاركنندگان اصلی اين همايش می‌باشند كه به نظر می‌آيد حداكثر ۳ تا ۴ مركز تحقيقاتی يا دانشگاهی ديگر نيز به عنوان برگزاركننده به اين جمع افزوده شوند. همچنين تعداد زيادی از شركتها، مراكز تحقيقاتی و سازمان‌های دولتی نيز تمايل خود را برای همكاری در برگزاری اين همايش اعلام كرده‌اند.

 قرار است بزودی اولين فراخوان اين همايش تهيه و توزيع گردد ولی تاريخ‌های مهم اين همايش به شرح زير تعيين شده‌اند:

ثبت‌نام اوليه و مهلت ارسال مقالات: ۱/۲/۸۴

پايان بررسی مقالات و اعلام نظر داوران: ۱/۴/۸۴

ثبت‌نام با تاخير: ۱۵/۴/۸۴

لازم به ذكر است كه در اين همايش تمهيداتی برای ارسال و داوری الكترونيكی مقالات در نظر گرفته شده و قرار است تغييراتی در نحوه داوری مقالات و تعيين داوران نسبت به همايش‌های قبلی صورت گيرد.

مقالات مورد پذيرش در اين همايش بايد در ۲ تا ۳ صفحه تهيه و شامل عنوان، چكيده، مقدمه، مواد و روشها، نتيجه‌گيری و بحث و فهرست منابع اصلی باشند.

 هزينه ثبت‌نام در اين همايش به شرح زير تعيين شده است:

اعضای هيات علمی عضو انجمن: ۲۰ هزار تومان

اعضای هيات علمی غير عضو انجمن: ۲۵ هزار تومان

اعضای هيات علمی عضو انجمن و غير عضو انجمن (با تاخير): ۳۵ هزار تومان

دانشجويان عضو انجمن: ۷ هزار تومان

دانشجويان غير عضو انجمن: ۱۰ هزار تومان

شركت‌كنندگان آزاد: ۴۰ هزار تومان

آدرس دبيرخانه همايش: کرمان، انتهاي بزرگراه هفت باغ علوي، مرکز بين المللي علوم محيطي وتکنولوژي پيشرفته

پست الكترونيك: Info@KermanBioTech2005.Com

گفتنی است پس از جلسات متعدد و بررسی هيات مديره انجمن بيوتكنولوژی جمهوری اسلامی ايران، كرمان ميزبان چهارمين همايش ملی بيوتكنولوژی جمهوری اسلامي تعيين شد و مرکز بين المللي علوم محيطي وتکنولوژي پيشرفته كرمان نيز به عنوان مكان برگزاری اين واقعه مهم علمی كشور تعيين گرديد. ديگر نامزد برگزاری اين همايش شهر تبريز بود كه ميزبانی همايش پنجم نيز به اين شهر رسيد.

 

سايت آزمايشی چهارمين همايش بيوتكنولوژی جمهوری اسلامی ايران

 

انجمن بيوتكنولوژی جمهوری اسلامی ايران

/ 0 نظر / 18 بازدید