فراخوان مقاله

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 ::حسين زينل زاده::

 

به گزارش سرويس خبري ژنتيك و بيوتكنولوژي ايران، اولين همايش ملي علوم علف هاي هرز توسط انجمن علوم علف هاي هرز ايران و موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي در تاريخ 5 و 6 بهمن ماه سال 1384 در تهران، موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي با اهداف ذيل برگزار مي شود:  

 

اهداف:

 

·   آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي در عرصه هاي مرتبط با علوم علف هاي هرز

·   بررسي موانع توسعه تحقيقات علف هاي هرز در ايران

·   آشنايي با توانمندي هاي موجود در اقصي نقاط كشور

·   ارايه نتايج تحقيقاتي در زمينه علوم علف هاي هرز

·   جلب توجه مسئولين به مشكلات ناشي از علف هاي هرز

 

دبيرخانه همايش از كليه استادان، محققان و دانشجويان جهت شركت و ارائه مقاله در يکي از زمينه هاي تخصصي بيولوژي، اکوفيزيولوژي، مديريت و ساير زمينه هاي مرتبط با علف هاي هرز در اين همايش ملي دعوت به عمل آورده است.

 

 

آدرس دبيرخانه همايش:  تهران-بزرگراه شهيد چمران، خيابان تابناک پلاک 1 و 2، موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي، بخش تحقيقات علفهای هرز

صندوق پستي: 19395-1454 تلفن و فكس: 22413430-021

 

نحوه ثبت نام و ارائه مقاله

 

موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي

/ 0 نظر / 18 بازدید