فراخوان مقاله

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سومين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون

 

شهريور ١٣٨٣- دانشگاه شهيد باهنركرمان

برگزاركنندگان:

انجمن مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون- مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي كشور- دانشگاه شهيد باهنركرمان

 

باهمكاري:

     استانداري كرمان، سازمان جهادكشاورزي استان كرمان، سازمان جهادكشاورزي جيرفت، انجمن سازندگان ماشينها و ادوات كشاورزي كشور، سازمان نظام مهندسي كشاورزي استان كرمان، سازمان صنايع و معادن استان كرمان.

     بدينوسيله از كليه محققين ، كارشناسان، متخصصين و صاحب نظران رشته هاي مكانيزاسيون، ماشينهاي كشاورزي، منابع طبيعي و زمينه هاي وابسته جهت حضور و ارائه مقاله در سومين كنگره ملي مهندسي كشاورزي و مكانيزاسيون دعوت به عمل مي آيد تا با همكاري، همفكري و تبادل تجربه بتوانيم گامهاي موثر در زمينه توسعه مكانيزاسيون كشاورزي كشور برداريم.

محورهاي همايش:

     ١- نقش مكانيزاسيون درچرخه توليد محصولات كشاورزي

     ٢- طراحي، ساخت و ارزيابي ماشينهاي كشاورزي

     ٣- روش ها و فناوريهاي نوين دركشاورزي

     ٤- منابع توان و انرژي در عمليات كشاورزي

     ٥- مكانيزاسيون باغات و گلخانه ها

     ٦- مكانيزاسيون در عرصه جنگل ، مرتع و بيابان زدايي

     ٧- مكانيزاسيون دربخش دام ، طيورو آبزيان

     ٨- مهندسي فرآوري محصولات كشاورزي

     ٩- ضايعات درمراحل توليد و فرآوري محصولات كشاورزي

   ١٠- سايرزمينهاي وابسته

تاريخهاي مهم:

     مهلت دريـافت خـلاصه مقالات ١٥/١١/٨٢ مي باشد و نتايج داوري خلاصه مقالات تا تاريخ ١٥/١٢/٨٢ اعلام مي گردد.

     متن مقالات پذيرفته شده مي بايست تا تاريخ ٣٠/٢/٨٣ به دبيرحانه كنگره ارسال گردند.

توضيح: خلاصه مقالات شامل عنوان ، تعريف موضوع ، روش انجام تحقيق و نتايج مي بايست در دو صفحه A4 تايپ و به آدرس دبيرخانه كنگره ترجيحا از طريق پست الكترونيكي ارسال گردند. مقالات كامل مي بايست با استفاده از نرم افزار MS WORD (فارسي ساز پارسا 99) تهيه و يا از طريق پست الكترونيكي به دبيرخانه همايش ارسال گردد.

 

همزمان با برگزاري كنگره علمي و كاربردي فوق

 

           نمايشگاه ماشينها، ادوات و تجهيزات كشاورزي

 

با حضور سازندگان و صنعت گران سراسر كشور در جنب كنگره برگزار مي گردد.

 

 

 

سايت اينترنتي كنگره: http://events.uk.ac.ir  پست الكترونيكي : ag-machine@mail.uk.ac.ir

 

     آدرس دبيرخانه: كرمان- دانشگاه شهيد باهنر- دانشكده كشاورزي صندوق پستي : ١٣٣-٧٦١٧٥

تلفن : ٣٢٢٢٠٤٢ (٠٣٤١) فاكس : ٣٢٢٢٠٤٣ (٠٣٤١)

/ 0 نظر / 17 بازدید