انتشار اصول راهبردی توسعه واریته های تراریخته گندم و ذرت توسط CIMMYT

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

مرکز بین المللی اصلاح گندم و ذرت (CIMMYT)اصول راهبردی توسعه واریته های تغییر ژنتیکی یافته (تراریخته) گندم و ذرت را منتشر کرد. بر این اساس تا زمانی که این مرکز شیوه های اصلاحی غیر تراریختی را ترویج می کند، نه تنها مانع از فناوری مهندسی ژنتیک نشده بلکه پتانسیل های آن را در دستیابی به اصول راهبردی خود مورد تصدیق قرار می دهد.

در این اصول راهبردی که در 11 بند تنظیم شده است به مواردی همچون : اولویت دادن به تحقیقات گسترده در زمینه گندم و ذرت با استفاده از انواع روش های اصلاح سنتی، بیوتکنولوژی و ... ، رعایت تمامی استانداردهای ایمنی در اداره آزمایشگاهها، گلخانه ها و آزمایش های مزرعه ای، ترویج واریته های تراریخته گندم و ذرت در کشورهایی که قوانین ایمنی زیستی را اجرا می کنند، اشاره گردیده است.

 

متن اصلی

 

منبع : CropBiotech Update 8 October 2004

 

/ 0 نظر / 18 بازدید