فراخوان مقاله

دومين همايش علمی و پژوهشی دانشجويان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

علوم کشاورزی سراسر کشور

16  شهريور ماه  1383

 

دومين همايش علمی _ پژوهشی دانشجويان علوم کشاورزی سراسر کشور با هدف طرح مباحث علمی نوين و بهره برداری بهينه از معلومات و نظرِيه های علمی محققان و دانشجوِيان برگزار خواهد شد.از کليه دانشجويان مقاطع مختلف دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی و دانش آموختگان كشاورزي جهت شرکت در اين همايش دعوت بعمل می آيد.

اهداف:

·         ارائه تازه ترين يافته هاي علمی در رشته های قيد شده

·         ارتباط علمی بين دانشجويان دانشگاه های کشور

·         پاسخگويی مثبت به انگيزه تحقيقاتی و پژوهشی دانشجويان

·         آشنايی و ارتباط علمی بين اعضای انجمن های علمی کشور

 

همچنين از مقالات با موضوع توسعه فضاي سبز شهري مشكلات و راهكارها استقبال مي گردد.

موضوع مقالات :

·         آبياری و ماشينهاي كشاورزي

·         بيوتكنولوژي كشاورزي

·         زراعت و اصلاح نباتات

·         باغبانی

·         ترويج و آموزش کشاورزی

·         خاکشناسی

·         گياه پزشکی

·         علوم دامی

·         صنايع غذايی

·         اقتصاد کشاورزی

نکات مهم:

-  چکيده فارسی و انگليسی مقالات حداکثر هر كدام در يك صفحه A4

-  چكيده مقالات با رعايت فاصله صفحه 4 سانتی متر از هر طرف به زبان فارسی و انگليسی و با استفاده از نرم افزار WORD 2000يا 97  و با قلم فارسی  Lotus)فونت 12 (و قلم لاتين Times New Roman  (فونت 10) به همراه ديسکت کامپيوتری حاوی چکيده به دبيرخانه همايش ارسال شود.

- چکيده مقالات پس از داوری و پذيرش در کتابچه همايش چاپ خواهد شد.

 امتياز:

همچنين مقالات برتر در هر رشته جهت ارائه در همايش و ساير مقالات جهت پوستر معرفی ميگردد.

از مقالات برتر در هر رشته تقدير بعمل آمده و به آنها جوايزي اهدا خواهد شد.

 

 حمايت كنندگان همايش

 

وزارت علوم تحقيقات و فناوري

دانشگاه تربيت مدرس

انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران

انجمن حشره شناسي ايران

انجمن اقتصاد كشاورزي ايران

انجمن علوم باغباني ايران

انجمن علوم خاك ايران

سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران

  

فرم درخواست شرکت در دومين همايش علمی پژوهشی دانشجويان کشاورزی سراسر کشور

 

نام و نام خانوادگی:

رشته:

دانشگاه:

موضوع مقاله:

 آدرس و تلفن :

مايل به شركت در همايش:

  با مقاله           بدون مقاله          

 چكيده مقاله ضميمه است

 فيش بانكي ضميمه است

امكانات مورد نياز :

اورهد          ويدئو پرژكتور                                 

ديگر امكانات را لطفا نام ببريد

اين فرم را تكميل و به همراه اصل فيش بانكي و چكيده مقاله همراه ديسكت آن به آدرس دبيرخانه همايش ارسال نمائيد.

 هزينه ها :

هزينه ثبت نام، برای شركت كنندگان آزاد 7٠٠٠٠ ريال و براي ارائه دهندگان مقاله 5٠٠٠٠ ريال مي باشد.

لازم به ذكر است هر شركت كننده با توجه به نياز خود براي استفاده از امكانات مي بايست موارد را  در فرم ثبت نام مشخص نمايد.

محل واريز و شماره حساب همايش:حساب سپرده به شماره 143339165 بانك تجارت شعبه تربيت مدرس تهران به نام آقايان حميدرضا بلوچی و بابک ظهيری واريز نماييد.

 تاريخ های مهم:

آخرين مهلت ارسال خلاصه مقالات:

 30/3/ 83

اعلام نتايج داوری:

30/4/83

 زمان برگزاری همايش:

16/6/83

 برگزارکننده:

انجمن علمی دانشجويان دانشکده کشاورزی

دانشگاه تربيت مدرس

آدرس دبيرخانه:

تهران- دانشگاه تربيت مدرس- مديريت فرهنگی
دفتر انجمن های علمی دانشجويي

صندوق پستی 317- 14115

تلفن:  8011001- 021  داخلی 3284

دورنگار: 8002025

E-mail: Agri_isss@modares.ac.ir

www.modares.ac.ir/sca

 

دريافت فرم ثبت نام همايش بصورت پی دی اف از  اینجا

/ 0 نظر / 17 بازدید