معرفي كتاب

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 ::حسين زينل زاده::

 

موانع اجتماعي توسعه فنآوري زيستي

(مصاحبه با 47 تن از فعالان عرصه بیوتکنولوژی کشور)

 

مولفان: زهرا آهني، سيدحسام‌الدين مدني

 

انتشارات موسسه توسعه دانش و پژوهش و دفتر همکاریهای فنآوری ریاست جمهوری

 

فصول  كتاب:

 

§    ماندگاری مغزها

§    مشکلات تولید و توسعه فناوری زیستی در ایران

§    نگرشی تاریخی از علل عقب ماندگی در فناوری زیستی

§    گروههای کاری

 

/ 0 نظر / 17 بازدید