معرفي كتاب

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 ::حسين زينل زاده::

 

نشانگرهاي مولكولي

 

تاليف: دكتر محمدرضا نقوي، دكتر بهزاد قره ياضي و دكتر قاسم حسيني سالكده

انتشارات دانشگاه تهران (1384)

 

سرفصل‌هاي كتاب:

 

§    تعريف نشانگر و انواع آن

§    نشانگرهاي DNA غير مبتني بر واكنش زنجيره‌اي پليمراز

§    نشانگرهاي DNA مبتني بر واكنش زنجيره‌اي پليمراز

§    نشانگرهاي مبتني بر نقاط نشانمند از رديف (STS)

§    DNA چندشكل تكثير شده تصادفي (RAPD) و نشانگرهاي مرتبط با آن

§    تفاوت طول قطعه‌هاي حاصل از تكثير (AFLP)

§    رديفهاي تكراري ساده (SSRs) يا ريزماهواره‌ها

§    تفاوت تك نوكلئوتيدي (SNP)

§    روشهاي مختلف بررسي تظاهر ژن

§    كاربرد فناوري ريز‌آرايه براي تجزيه‌هاي ژنتيك

§    آيزوزايم‌ها

§    مكان‌يابي ژنهاي كنترل‌كننده صفات كمي

§    ژنتيك پروتئوم

§    مقايسه نشانگرهاي مولكولي و انتخاب نشانگر مناسب

 

 

/ 4 نظر / 18 بازدید

ok

ياسر

سلام وبلاگتون خيلی جالبه می تونيم پيشتر......... اگه موافقيد منو خبر کنيد بای