اصلاح آفتابگردان(۴)

3ـ ارزيابي قابليت تركيب لاينهاي اينبرد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در يك برنامه توليد هيبريد ، تعداد زيادي لاين اينبرد توليد مي شود و هدف نهايي تعيين يك لاين جديد است كه در تلاقي با والدين ديگر هيبريدهايي با محصول عالي توليد كند. در ايستگاه خوي صدها لاين اينبرد موجود بوده كه با احتساب لاينهاي در دست توليد ، رقم بزرگي را بوجود مي آورد. اگر زمان ،‌ نيروي كار و منابع مالي نامحدود در اختيار باشد ، مي توان تمام تلاقيهاي ممكن بين لاينهاي اينبرد را انجام داد و تمام تركيبات هيبريد را بوجود آورد و عملكرد آنها را با هم مقايسه و بهترين آن را تعيين نمود؛ اما به دليل محدوديت منابع ، لازم است بهترين لاينهاي اينبرد شناسايي شوند تا جهت صرفه جويي در وقت و هزينه حداقل تلاقي انجام پذيرد. با در دست داشتنn  لاين ، تعداد سينگل كراس ممكن برابر خواهد بود با :

n ( n – 1 )

———————

2

به عبارتي براي ارزيابي 1000 لاين اينبرد بايستي 499500 = 2 / (999 × 1000) تركيب را توليد و با هم مقايسه نمود ، ‌كه اين كار امر غير ممكني است.

براي كاستن تعداد لاين هاي اينبرد در ايستگاه خوي مبناي عمل به اين صورت است كه در موارديكه تعداد لاين اينبرد زياد است كليه آنها با يك والد مشترك تلاقي يافته و نتاج آنها با هم مقايسه مي شود. والد مشترك مي تواند يكي از لاينهاي نر عقيم سيتوپلاسمي باشد و تستر (Tester) ناميده مي شود و اين عمل به عنوان آزمون تاپ كراس (Top cross)بشمار می رود. لاين نر عقيم به خاطر آن مورد استفاده قرار مي گيرد كه نيازي به اخته كردن گلهاي مادري وجود ندارد و به راحتي با انتقال گرده از لاينهاي اينبرد به لاين تستر نرعقيم مي توان تست مورد نظر را انجام داد. بعد از اينكه لاينهاي اينبرد با يك تستر تلاقي يافتند نتاج حاصل برداشت شده و در سال بعد در آزمايشي تحت عنوان آزمون تاپ كراس از نظر عملكرد دانه با هم مقايسه مي شوند.  بهترين نتاج در اين آزمون شناسايي شده و بر اساس آن لاينهاي والدي بهتر انتخاب و بقيه لاينها حذف مي شوند ، با اين كار تعداد لاينهاي اينبرد غربال شده و كاهش مي يابد.

/ 4 نظر / 15 بازدید
veronica

سلام موفق و پاينده باشيد.

hadi

لطفا در صورت امكان كل متن اصلاح آفتابگردان را بري من ارسال فرماييد و در صورت امكان مقاله اي در مورد گياه كلزا براي من ارسال كنيد . قبلا از زحمات شما تشكر مي كنم .

mohandes morteza arvin

لطفا در باره تنش سرما و خشکی بر روی گياه کلزا برايم ارسال کنيد با تشکر