اطلاعيه شاخه دانشجويي انجمن بيوتكنولوژی جمهوری اسلامی ايران

 
بسمه تعالی

با توجه به اينكه بيوتكنولوژي (زيست‌فناوری) يكي از نيازهاي روز دنيا به شمار می‌رود و ضرورت توسعه آن در ايران احساس ميشود، لذا انجمن بيوتكنولوژی جمهوری اسلامی ايرانتصميم به تأسيس شاخه دانشجويي اين انجمنگرفت. بنابر اين تصميم، اين شاخه در تاريخ 21/4/83 توسط تعدادي از دانشجويان رشته‌هايمرتبطبا بيوتكنولوژي تشكيل شد.

 

 اهداف اين شاخه شامل موارد زير مي باشد:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  • ايجاد محيطي براي آشنايي و ارتباط دانشجويان اين رشته‌ها با يكديگر و بااساتيد تراز اول و افراد برجسته رشته بيوتكنولوژي و انتقال مشكلات  دانشجويان بهمسئولان اين رشته
  • برگزاري همايش‌هاي دانشجويي و كارگاه‌های آموزشی
  • فراهم آوردن محيطي براي گفتو گو و تبادل نظر دانشجويان
  • ايجاد هماهنگي و حمايت از انجمن‌هاي بيوتكنولوژيدانشگاهي سراسر كشور
  • تشكيل خبرنامه دانشجويي انجمن
  • عضوگيري ازدانشجويان علاقه‌مند رشته‌هاي مرتبط با بيوتكنولوژي و گسترش فعاليت‌هايخود
قابل ذكر است كه تحقق اهداف فوق بدون حمايت ساير دانشجويان امكان نمي‌يابد.لذا به اين وسيله از كليه كانون‌هاي علمي دانشگاه‌ها ودانشجويان رشته‌هاي مرتبط بابيوتكنولوژي دعوت به همكاري می‌شود. اين همكاري می‌تواند در زمينه‌های تشكيل انجمن ‌هایمحلي به عنوان زير شاخه‌اي از اينانجمن دانشجويي در سطح دانشگاه‌ها و جمع‌آوري مطالب مرتبط با بيوتكنولوژي براي درج در خبر نامه و... باشد. شما مي توانيد برايارائه نظرات  خود و اطلاع از برنامه‌هاي انجمن و يا هر گونه سؤال ديگر به  Yahoo Group   iranbiotechstudentمراجعه نمائيد و به عضويتگروه درآييد.در ضمن براي هرگونه حمايت توسط انجمن، تشكيل انجمن‌هاي محلي دانشگاه خود را از طريق همينآدرس به ما اطلاع دهيد، ضمن اينكه می‌توانيدبراي كسب اطلاعات بيشتر و مكاتبه بهدبيرخانه انجمن واقع در تهران،خيابان انقلاب، خيابان قدس، كوچه شهيد عباس شفيعي،شماره 15 مراجعه كنيد.انجمن بزوديبراي آشنايي بيشتر شما با فعاليت‌هاي خود برنامه‌اي ترتيب خواهد داد.

 

شاخهدانشجويي انجمن بيوتكنولوژی جمهوری اسلامی ايران

پيوندهای مرتبط: انجمن بيوتكنولوژی جمهوری اسلامی ايران

iranbiotechstudent (گروه اينترنتی شاخه دانشجويی انجمن بيوتكنولوژی جمهوری اسلامی ايران)

/ 2 نظر / 17 بازدید