گزارش

آيا گياهان تغيير يافته ژنتيكي تهديدي براي خزانه ژنتيكي به شمار ميروند؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

::مسيح فروتن::

ديدگاه ۱:

كلاوس آمان، مدير باغ گياهشناسي دانشگاه برن و رئيس بخش تكامل فدراسيون زيست فناوري اروپا تارنماي شخصي

وی می‌گويد: "من يك گزارش 60 صفحه ای در پاسخ به اين سوال تهيه كرده‌ام كه در آن بيش از هزار منبع ذكر شده، كه حتي يك مورد زيانبار هم در بين آنها به چشم نمی‌خورد. البته اين يك نتيجه گيري كلي نيست."

از ديد آمان يكی از مشكلاتی كه دانشمندان در پاسخ به اين سوال با آن مواجهند, نحوه تعيين اين اثرات زيانبار است. او خاطرنشان می‌كند كه اكولوژيست ها با روش مطالعه در سطح مزرعه آشنا نيستند، در حالی كه روشهای پژوهش در مزرعه و در محيط زيست تفاوتهای زيادی دارند.
او توضيح می‌دهد: "يكي از مشكلات اساسي اكولوژيست ها اين است كه آنها در محيطهای طبيعی كار كرده‌اند و وقتي وارد مزرعه می‌شوند قواعد حاكم بر سيستم مزرعه را نمی‌شناسند.البته اين كاستی روند رو به بهبود دارد. دانش ما در اين زمينه نسبت به 20 سال گذشته بسيار افزايش يافته است. در حال حاضر دهها پژوهش در اين زمينه انجام شده كه همگي بر اساسی منطقی بنا شده‌اند. پژوهشهای ابتدايی در مزارع ايالات متحده بسيار نامنظم بوده است و آنها خوش اقبال بوده اند كه تنها جنبه هاي مثبت كار را ديده اند. ما هنوز يك مطالعه بلند مدت منطقی در اين زمينه نداشته‌ايم."

با اين همه, پژوهشهايی در حال انجام است كه تاثيرات احتمالی گياهان تراريخته را بر خويشاوندان وحشی آنها بررسی می‌كند. "آمان" تاكيد دارد كه هم اكنون اطلاعات مهمی در دسترس است. وی درباره اين باور عمومی كه اگر ژنی دستكاری شده وارد طبيعت شد، گسترش می‌يابد، چنين توضيح می‌دهد: ژنهايی كه به طور مصنوعی به ريخته ارثي گياه افزوده می‌شوند (نظير مقاومت به علفكش) با وجود ويژگيهای مثبت آنها، باعث تنشهايی در سوخت و ساز گياه نيز می‌شوند و بهمين علت در روند طبيعی تكامل در گياه تثبيت نمی‌شوند.

او همچنين يادآوري می‌كند كه روشهای ملكولی توانايی تشخيص پديده مهاجرت ژنی, حتی در مقياس كم را دارند و می‌توانند در تصميم گيری براي كشت يك محصول تراريخته در يك منطقه خاص مورد استفاده قرار گيرند.

در كل آمان معتقد است نقش گياهان تغيير يافته ژنتيكي در تغيير خزانه ژني بسيار ناچيز است. وی می‌گويد: "تهديد اصلی برای خزانه ژنتيكی بيشتر از ناحيه كشاورزی نوين است. هيچ چيز به اندازه گسترش مزارع تنوع گونه‌ها را كاهش نمی‌دهد."

 ديدگاه ۲:

ميجر گودمن، استاد كالج كشاورزي دانشگاه كاروليناي شمالي، بهنژادگر و متخصص ژنتيك ذرت تارنماي شخصي

گودمن برای بررسی اثرات زيانبار ذرت تراريخته بر خزانه ژنتيكی ذرت، پاسخ به دو سوال را لازم می‌داند: اول: آيا ماهيت ژنهای تراريخته با ساير ژنها فرق می‌كند؟

دوم: آيا ذرت تراريخته تاثيری بر ذرتهای وحشی مكزيك دارد؟

در مورد سوال اول، باسخ وی منفی است. وی توضيح می‌دهد: "به عنوان يك بهنژادگر, در توليد رقمهای دورگ به روش سنتی, من همزمان با بيش از 10 تا 20هزار ژن كار می‌كنم. من هيچكدام از اين ژنها را نمی‌شناسم. من شك دارم ژنهاي دستكاري شده نسبت به ژنهاي طبيعي تهديد بزرگتری برای خزانه ژنی باشد. از آن گذشته، اين كاری است كه بشر طی ده قرن انجام می‌داده است."
در جواب سوال دوم، پاسخ وي چنين است: "احتمال دارد" در عين حال وی می‌گويد: "رقمهای اصلاح شده ذرت از دهه 30 ميلادی در مكزيك رايج بوده، اما تاثير كمی بر ذرت وحشی داشته است. علت آن است كه تنها كشاورزان بزرگ از اين رقمها استفاده می‌كنندكه محدود به مناطقی نظير "جاليسكو"، "چياپاس" و شمال مكزيك هستند. اما بيشتر ذرت كشت شده در مكزيك با باران آبياري شده و در مناطق مرتفع كشت می‌شود. اين ذرتها رقمهايی هستند كه كشاورزان سنتی قرنها پيش آنها را اصلاح كرده اند و كاملا جدا از رقمهاي اصلاح شده رشد می‌كنند. آنها حتی در يك زمان به گل نمی‌روند و به همين دليل احتمال تلاقی شان بسيار كم است."

وی می‌افزايد: "رقمهای دورگ وقتی مفيد هستند كه شما زمين بزرگ براي كشت و بازار بزرگ برای فروش آنها داشته باشيد. در مناطقي نظير "آكساكا" كه منشا گونه ذرت به شمار می‌رود.به دليل وجود ريزاقليم های متنوع و نبود آبياری، عملا گزينه بهتر برای كشاورزان, رقمهای محلی است كه به شرايط نامساعد محيطی نظير قارچها و خشكی هم مقاوم هستند."

او يقين دارد كه ذرت تراريخته در مكزيك يافت می‌شود، "اما شك دارم كه اين امر بر ذرتهای وحشی مكزيك اثر گذاشته باشد. حتی در صورت چنين آميزشی, در نسلهای بعد قدرت رشد گياه تحليل می‌رود. شانس رشد چنين دورگهايی خيلی زياد نيست."

با اين حال گودمن معتقد نيست كه ذرت مكزيكی از امنيت برخوردار است. "در واقع تهديد اصلی از ناحيه سياستهای تجاری ايالات متحده است."

يك كشاورز آمريكايی برای توليد هر بوشل ذرت (تقريبا معادل 28 كيلوگرم) 5 دقيقه زمان صرف می‌كند. اين زمان برای كشاورز مكزيكی بيش از 24 ساعت است. اين اختلاف چشمگير در بازده, همراه با يارانه هايی كه كشاورز آمريكايی دريافت می‌كند، كشاورزان كوچك را از بازار حذف خواهد كرد، كه با حذف رقمهای سنتی ذرت نيز همراه است. به دليل اينكه ذرت گياهی خودرو نيست، مشكل ياد شده بسيار جدی خواهد بود.

گودمن مشكلات كشاورزان مكزيكی در زمينه جنبه های اقتصادی كشت ذرت را تهديد بزرگتری در مقايسه با ذرت تراريخته می‌داند. او معتقد است كه خزانه ژنی ذرت مكزيك -و همچنين ايالات متحده- نياز به حمايت مالی دارد. به گفته وي، براي منافع بلند مدت بشر ضروری است که از اين خزانه ژنی به بهترين شكل محافظت شود.

از: ThePew Initiative on Food and Biotechnology

منبع : سرویس خبری ژنتیک و بیوتکنولوژی ایران

/ 2 نظر / 17 بازدید
STATUS

عيدت مبارک ... به وبلاگ منم سر بزن ... راستی خواستی دات کام شی به حاجيت ايميل بزن !

GoldMetal

سلام عید سعید نوروز بر شما مبارکباد سال خوبی را برای شما عزیزان آرزومندم آیا با سیستم کسب درآمد در اینترنت آشنایی دارید؟ این سیستم یک روال معمول برای تبلیعات کشورهای توسعه یافته است در این سیستم شما براحتی و فقط با کلیک بر روی لینکها میتوانید صاحب پول شوید بدون اینکه زحمت دیگری بکشید اگر تا حالا از این سیستم استفاده نکرده اید حتما به ما سر بزنید مطمئنا ضرر نخواهید کرد