فراخوان مقاله

دومين كنگره بيولوژي كاربردي با دامنه بين المللي با هدف ارائه آخرين نتايج و يافته هاي پژوهشگران بيولوژي داخل و خارج كشور ايران در زمينه هاي مختلف بــيولوژي كاربردي و ساير زمينه هاي مرتبط علوم زيستي در 8 و 9 مهرماه 1383 تــوسط گروه زيـست شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد و با همكاري برخي دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي كشور برگزار مي گردد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

محورهای همایش :

 

 

·   <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />فيزيو لوژي جانوري، جنين شناسي و كاربرد هاي آن، ايمونولوژي، جانور شناسي اقتصادي، ماهي شناسي، انسان شناسي زيستي، فيزيولوژي ورزش و بيومكانيك، اتنوزئولوژي، فون، موزئولوژي، تغذيه، پرتوهاي يونيزان و غيريونيزان (كاربرد ها و اثرات تراتوژنيك آنها)، زيست شناسي تكويني جانوري و بيوسيستماتيك جانوري

·   هورمون هاي گياهي، شيمي گياهي، پاتولوژي گياهي، تكثير و پرورش گياهان و قارچ هاي خوراكي، بيولوژي قارچ ها، جلبك ها وگلسنگ ها و كاربرد هاي صنعتي آنها، گياه وصنعت، قارچ شناسي صنعتي، پالئوبوتاني، فلور، درماتوفيت ها، سيستماتيك گياهي و فيزيولوژي گياهي

·   ژنتيك و كاربرد هاي آن، تراتوژن ها، بيولوژي رشد ونمو، مهندسي ژنتيك، مهندسي بافت، ميكروبيولوژي صنعتي، بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي، زيست شناسي سلولي ومولكولي و كاربردهاي آن

·     سموم و مواد آلاينده در طبيعت ، بازيافت مواد اوليه بيولوژيك ، بيوپلاستيك ، مواد طبيعي ، اكولوژي و محيط زيست

·   ارائه راهكارهاي عملي در راستاي كاربردي نمودن آموزش زيست شناسي در دانشگاهها و آموزش و پرورش و ساير پژوهشهاي مرتبط با بيولوژي كاربردي

 

از مهــــــمترين برنامه هاي اعلام شده اين كنگره مي توان به ارائه مقالات در زمينه هاي مختلف بيولوژي با تاكيد بر پژوهش هاي كاربردي زيست شناسي، سخنراني هاي علمي اساتيد مبرز و برجسته بيولوژي كشور ونيز اساتيد مدعو از دانشگاههاي خارج ازكشور در تازه ترين موضوعات روز زيست شناسي ، برگزاري كارگاههاي آموزشي، نمايشگاههاي تخصصي تجهيزات پيشرفته ومدرن وبازديدهاي علمي وتفريحي اشاره نمود.

 

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام از اینجا

/ 0 نظر / 15 بازدید