چکيده مقاله ارائه شده در همايش راهکارهای کشاورزی پايدار ايران

بنام خدا <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

محصولات ارگانيك و توسعه آن در كشاورزي پايدار

معصومه صديق نيا ـ حسين زينل زاده* 

 

چكيده

 

عواملي كه منجر به ظهور كشاورزي ارگانيك ، بيولوژيك و اكولوژيك و بالاخره جنبش كشاورزي پايدار شد ، به انتشارات آلبرت هوواد بر مي گردد . در اشاره به معناي كشاورزي ارگانيك ، واژه ارگانيك فرآيند مداري است نه محصول مداري ؛ به عبارت ديگر محصولات كشاورزي ارگانيك بوسيله تكنولوژي و نهاده هايي كه استفاده مي شوند، تعريف مي شود نه بوسيله خواص ذاتي خود محصول . با اين وجود علي رغم فرآيند محوري ، مصرف كنندگان ، محصولات ارگانيك را به عنوان نماينده روش توليد محيطي مساعد و همچنين روشي كه در آن خصوصيات سلامتي و كيفيت ذاتي آنهاحفظ مي شود ، تلقي مي كنند . كشاورزي ارگانيك روش توليدي است كه هدف آن بكارگيري منابع طبيعي به صورت مداوم و مستمر است و همچنين مبتني بر فناوريهايي است كه در بخشهايي از جهان در حال توسعه ، متداول مي باشند . كشاورزي ارگانيك به كيفيت غذايي و همچنين امنيت غذايي كمك مي كند ، شواهد پزشكي موجود در رابطه با همبستگي مواد افزودني و همچنين بقاياي آفت كشها ، با افزايش خطر سرطان و آلرژيهاي غذايي ، از عوامل اصلي تمايل مصرف كنندگان به مصرف غذاهاي عاري از مواد شيميايي افزودني است . بنابر اين سؤال اصلي اين است كه آيا غذاهايي كه بوسيله روشهاي كشاورزي ارگانيك توليد مي شوند ، اساساً از همان غذاهايي كه بوسيله روشهاي سنتي ، با توجه به اثر گذاري بر منابع طبيعي و كيفيت خود محصول ، توليد مي شوند متفاوت است ؟ كه اين موضوع به توضيح بيشتري نياز دارد ، و در مقاله حاضر به اين موضوع توجه شده است .

در اين مقاله به راهكارهاي عملي پيشنهاد شده توسط FAO  و استانداردهاي CODEX مبني بر سلامت و كيفيت  تعيين شده براي محصولات ارگانيك ، جهت دستيابي هر چه بهتر به اهداف كشاورزي پايدار اشاره شده است . اين راهبردها بر اين نكته تأكيد دارند كه كشاورزي ارگانيك مبتني بر بكارگيري حداقل نهاده هاي بيروني و اجتناب از بكارگيري كودهاي مصنوعي و آفت كشها است و همچنين اصول توليد ارگانيك ومواد مجاز براي توليد غذاهاي ارگانيك را تعيين مي كنند .

 

كلمات كليدي : كشاورزي ارگانيك - محصولات ارگانيگ - بيوديناميك - امنيت غذايي

 

 

*کارشناسان زراعت و اصلاح  نباتات و اعضای باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In the name of God

 

Organic products and their developments in Sustainable agriculture

Masoomeh Sadignia – Hossein Zeinalzadeh*

 

Abstract:

 

Factors that led to the emergence of Organic, Biological, Ecological and finally to Sustainable Agriculture   movement goes to Albert Howard’s publication.Referring to the meaning of organic agriculture, the term "organic" is a process claim, not a product claim. In other words, products of organic agriculture are defined by the technology and inputs used, and not explicitly by the inherent properties of the product itself. Nevertheless, despite the process claim, consumers often perceive organic products as representing an environmentally friendly mode of production as well as having certain intrinsic quality and safety characteristics. Organic agriculture is one mode of production that aims at utilizing natural resources in a sustainable way and is based on technologies that prevail in parts of the developing world. Organic agriculture contributing to food quality and safety. Medical evidence reminiscent of relationship between those added materials and residue of pesticides with the ever in creasing cancer and food allergies are the main factors which direct consumers towards foods lacking in added chemical materials. The central question therefore is whether foods produced b organic farming methods are inherently any different from the same foods produced by conventional methods, with regard to either the impact on the natural resource base or the quality of the product itself. This matter needs to be addressed in more depth?This issue,which needs further explanation,is explained in the present article.                                                                         

In this article a reference is made to the practical approaches put forward by FAO and CODEX standards regarding the health and quality of organic products for the better achievement of sustainable agriculture aims.                

The Guidelines recognize that organic agriculture is based on minimizing the use of external inputs, avoiding the use of synthetic fertilizers and pesticides and specify the principles of Organic Production, Permitted Substances for the Production of Organic Foods and the Minimum Requirements.

 

Keywords: organic agriculture – organic products – biodynamic – food security

 

* Experts in agronomy and plants breeding and member of young researchers club in Islamic Azad University-unit khoy

/ 5 نظر / 15 بازدید
saleh

با کمال افتخار به وبلاگ خوب شما لينک دادم .... ممنون از اطلاعاتتون

saleh

ضمنا می خواستم بودنم چگونه ميشود عضو گروه اجرايی دانشجويان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات و انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران شد ؟ ممنون می شم اگر راهنمايی بکنيد

مهندس

...................................................................!! ؛

آموزشگاه علوم كشاورزي سبزايران

با سلام و خسته نباشيد. سايت جالبی طراحی کرده ايد. من هم در سايت سبزايران به آموزش و اطلاع رسانی در مورد گياهان داروئی، پرورش قارچ و... می پردازم. از کامنت شما متشکرم. موفق باشيد.