خبر

براساس نتايج تحقيقات پژوهشگران دانشگاه آزاد؛<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

عصاره ميوه «كيوي» ضد سرطان است

 

خواص ضد جهشي و ضد سرطاني‌ عصاره ميوه كيوي توسط محققان دانشگاه آزاد اسلامي واحداردبيل به اثبات رسيد.

رضا ضعيفي زاده، مجري مسئول طرح عصاره كيوي با اعلام اينمطلب به خبرنگار سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت:‌ طبق تحقيقات بهعمل آمده بر خلاف نظر عده‌اي كه عصاره‌ي كيوي را سرطان زا مي‌دانند، ثابت شد كهميوه مذكور نه تنها سرطان زا نيست بلكه خواص آنتي موتاژني (ضد جهشي) وآنتيكانسراژني(ضد سرطاني) نيز دارد.

وي خاطرنشان كرد: عصاره ميوه كيوي در مقابلجهش‌زايي سوپرموتاژن زمي متيل سولفات (DMS) كه داراي خواص سرطان زايي و جهش زاييشديد مي‌باشد تا 74 درصد خاصيت ممانعت كنندگي از خود نشان مي‌دهد.

به گفته اينپژوهشگر، علت خاصيت ضد جهشي ميوه كيوي، وجود كلروفيلين، ويتامين C و آنتياكسيدان‌هاي طبيعي و نيز يد بالاي آن مي‌باشد.

وي اظهار داشت:شايعترين سرطان‌هاياين منطقه، سرطان‌هاي مري و معده است كه به نوع تغذيه و عادتهايي غذايي وابسته استو مصرف مواد ضد سرطاني طبيعي در مهار و كنترل آنها مفيد مي‌باشد.

ضعيفي‌زاده درپايان يادآور شد: طرح عصاره ميوه كيوي با اعتبارات پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحداردبيل اجرا شده است.

 

منبع : ایسنا

/ 0 نظر / 15 بازدید