خبر

مناسبترين زمان و برترين رقم «كلزا» براي كشت در كرمان شناسايي شد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

يك دانشجوي زراعت دانشگاه كرمان در تحقيقات خود موفق به تعيين مناسبترين زمان وبرترين رقم كلزا جهت كشت در مناطق مختلف استان كرمان شد.

اسما سلاجقه، دانشجويرشته زراعت در گفت‌و‌گو با خبرنگار سرويس پژوهش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا( هدف از اين تحقيق را مطالعه كلزا در منطقه كرمان و پيشنهاد تاريخ كشت مناسب با تمامجنبه‌هاي توليد كلزا از قبيل گزينش مزرعه و تناوب، گزينش واريته و تاريخ كاشت، رشدو نمو، كشت باروري، كنترل علف‌هاي هرز، بيماريها، آفات، برداشت و انبار كردن بههمراه رقم مطلوب عنوان و خاطرنشان كرد:

در اين بررسي ارقام «فورناكس»، «پاراد» و «SLMO46» در تاريخ كشتهاي 26 شهريور، 5 مهر و 15 مهر درمنطقه كرمان مورد مطالعه قرارگرفت كه طبق گزارشات موجود رقم «پاراد» بيشترين عملكرد را به خود اختصاص داد. رقم«فورناكس» كمترين عملكرد را داشت و نتايج حاصل نشان داد كه تاريخ كاشت 16 شهريوربراي منطقه كرمان مناسبترين زمان است.

وي افزود: تاريخ كاشت بر طول دوره جوانهزني، ‌دوره رسيدن دانه، طول دوره رويش و ساير صفات اثر دارد و با تاخير در كاشت،مقادير اين صفات نيز كاهش چشمگيري داشته است.

به گفته سلاجقه درمنطقه جيرفت)مناطق گرم) رقم «بليندا» داراي بيشترين عملكرد در تاريخ كاشت 5 آبان ماه است و درمنطقه ارزوئيه رقم «هايولا» به عنوان برترين رقم و تاريخ كشت 15 مهر تا دهم آبانماه به عنوان مناسبترين زمان كاشت معرفي مي‌شود. در منطقه سرد استان كرمان نظيربردسير و ماهان نيز تاريخ كشت 10 شهريور تا 5 مهر ماه به عنوان مناسب ترين تاريخ ورقم okapi به عنوان رقم برتر معرفي شد.

 

منبع : ایسنا

/ 0 نظر / 14 بازدید