كنفرانس تنش گرما بر روي گياهان

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

::حسين زينل زاده::

 

 

كنفرانس تنش گرما بر روي گياهان

 

21 تا 26 ژانويه 2007، كاليفرنيا، آمريكا

 

 

 

محورهاي اصلي كنفرانس:

 

فيزيولوژي، بيوشيمي، ژنتيك و ژنوميكس پاسخهاي گياهان به دماهاي بالا و پائين

 

مهلت ارسال چكيده مقاله:

1 نوامبر 2006

 

به همراه حمايت مالي از مقالات برگزيده

 

وب سايت كنفرانس

/ 0 نظر / 25 بازدید