انجمنهاي علمي كشاورزي ايران

نام انجمن                                                            رئيس انجمن<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

§    آبخيزداري ايران                                               دكتر محمد مهدوي

§    اقتصاد كشاورزي ايران                                          دكتر مهريار صدرالاشرافي

§    بيماري شناسي گياهي ايران                                   دكتر علي آهون منش

§    ترويج و آموزش كشاورزي ايران                            دكتر سيديوسف حجازي

§    جنگلباني ايران                                               دكتر تقي شامخي

§    علوم و صنايع چوب و كاغذ ايران                           آقاي پورجوزي (نماينده هيأت مؤسس)

§    حشره شناسي ايران                                           دكتر عزيز خرازي پاكدل

§    زنبور عسل ايران                                             مهندس حسين پورقرائي (نماينده هيأت مؤسس)

§    علوم باغباني ايران                                          دكتر عليرضا طلائي

§    علوم خاك ايران                                                دكترمحمدحسن روزيطلب

§    علوم دامي ايران                                               دكتر علي نيكخواه (نماينده هيأت مؤسس)

§    علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران                               دكتر محمدرضا جلال‌كمالي

§    علوم علفهاي هرز ايران                                    دكتر محمدحسن راشد

§    كشاورزي بوم شناختي ايران                             آقاي نادريان (نماينده هيأت مؤسس)

§    مرتعداري ايران                                              دكتر محمدرضا مقدم

§    مهندسي آبياري و آب ايران                              دكتر محمدجواد خانجاني

§    هلشتاين ايران                                                دکتر محمدرضا سنجابي

 

آدرس انجمن‌ها

/ 0 نظر / 20 بازدید