معرفی مراکز تحقيقاتی کشاورزی(۲)

ايستگاه تحقيقات كشاورزي خوي <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ايستگاه تحقيقات كشاورزي خوي در استان آذربايجان غربي و 2 كيلومتري شمال شهرستان خوي واقع شده است. اين ايستگاه با مختصات 38 درجه و 33 دقيقه عرض شمالي و 44 درجه و 58 دقيقه طول شمالي قرار دارد. متوسط بارندگي دراز مدت منطقه 9/235 ميليمتر ، حداكثر بارش در ماه ارديبهشت به ميزان 7/53 ميليمتر و حداكثر درجة حرارت 5/22 درجة سانتي گراد در ماه مرداد به ثبت رسيده است. اين منطقه با 180-150 روز خشك جزو مناطق آب و هوايي مديترانه اي گرم و خشك و با داشتن زمستاني سرد و مرطوب و تابستاني گرم و خشك جزو مناطق با رژيم رطوبتي خشك محسوب ميشود. اين ايستگاه در سال 1374 با دو كارشناس افتتاح گرديده است. در اين ايستگاه  تحقيقات مرتبط با به زراعي ، به نژادي ، خاك و آب ، فني و مهندسي و آفات و بيماريهاي محصولات عمده شمال آذربايجان غربي در زميني به مساحت 20 هكتار انجام مي شود . ساليانه بطور متوسط 40 طرح تحقيقاتي در اين ايستگاه اجرا مي شود كه حاصل اين تحقيقات در گزارش پژوهشي و نهايي ، ساليانه از طريق مركز تحقيقات كشاورزي استان و مؤسسات مختلف مربوطه انتشار مي يابد. به همراه اين فعاليتها در اجراي طرحهاي ملي نيز با ستادهاي مركزي مؤسسه هاي مختلف سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي همكاري مي نمايد. در حال حاضر اين ايستگاه داراي سه عضو هيئت علمي ، چهار كارشناس ، سه كاردان و سه نفر سيكل بوده و تمامي كارهاي تحقيقاتي خودشان را بر اساس قوانين و دستورالعمل هاي موجود پياده مي كنند.

در ايستگاه تحقيقات كشاورزي خوي بخشهاي مختلفي فعاليت مي نمايند كه عبارتند از : 

            1.     بخش تحقيقات دانه هاي روغني

            2.     بخش تحقيقات آب و خاك

            3.     بخش تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي

            4.     بخش تحقيقات گياهان علوفه اي

در هر يك از اين بخشها كارشناسان مربوطه به عنوان اعضا هيئت علمي و پژوهشگر بوسيله هماهنگي با مديريتهاي كشاورزي ومركز خدمات كشاورزي و بازديد از مزارع منطقه مشكلات و مسائل درگير كشاورزان منطقه را شناسايي نموده و هر سال با تهيه طرحهاي تحقيقاتي و تصويب آن در كميته هاي فني ،‌ شوراي تحقيقات و آموزش و گردهمايي سراسري در ستادهاي مربوط در صدد پاسخ دادن به آنها مي شوند.

محورهاي فعاليت اين ايستگاه بر روي محصولات مختلف از جمله گندم ، جو ، آفتابگردان روغني ،‌ سويا ،‌ كلزا و نباتات علوفه اي مي باشد كه در زمينه هاي به نژادي و به زراعي اين محصولات تحقيقاتي صورت گرفته است. البته در ايستگاه تحقيقات كشاورزي خوي عمده برنامه هاي به نژادي بر روي اصلاح محصول آفتابگردان متمركز شده است .

/ 0 نظر / 19 بازدید