خبر

تغييرات جوی می تواند تاثيری عمده بر محصول برنج داشته باشد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

محققان دريافتند که بالا رفتن درجه حرارت زمين طی يک دهه گذشته ميزان توليد اين محصول را 10 درصد کاهش داده است.نتايج اين مطالعه در نشريه "اقدامات آکادمی ملی علوم" آمريکا منتشر شده است.اين تحقيقات توسط موسسه بين المللی پژوهش برنج در فيليپين انجام شده است. يک گروه بين المللی از دانشمندان رکوردهای موجود در زمينه دما و ميزان توليد محصول برنج طی 12 سال گذشته را مورد بررسی قرار دادند.در اين فاصله زمانی، افزيش دما در طول ساعات روز خفيف، اما در طول ساعات شب بسيار شديدتر بوده است.دانشمندان بر اين باورند که همين پديده کليد درک وقايع جاری است.

کنت کاسمن، سرپرست اين گروه از دانشمندان از دانشگاه نبراسکا در آمريکا گفت: "داده های اقليمی آشکارا نشان می دهد که سه چهارم افزايش دما که در اندازه گيری های ما ثبت می شود مربوط به افزايش حرارت در ساعات شب است. و آنچه ما دريافتيم اين است که ميزان توليد محصول برنج، به ازای هر يک درجه افزايش حرارت در طول شب، تقريبا 10 درصد کاهش يافته است."

محاسبه تغييرات جوی به کمک مدل های کامپيوتری حاکی از آن است که در دهه های آينده دمای هوا در طول ساعات شب چندين درجه سانتيگراد افزايش خواهد يافت. در نتيجه ممکن است شاهد کاهش چشمگير ميزان توليد برنج باشيم.ساير مطالعات نشان داده که همين مساله ممکن است در مورد ساير محصولات مهم مانند ذرت و دانه سويا صدق کند.اغلب فرض شده است که محصولات کشاورزی در آينده به خاطر افزايش ميزان دی اکسيد کربن در هوا، بهتر رشد خواهند کرد اما مطالعه فيليپين نادرست بودن اين فرض را نشان می دهد.

گروه دکتر کاسمن بر اين اعتقاد است که به کمک پيشرفت های مهندسی ژنتيک و فنون کشاورزی می توان بر تاثير منفی افزايش دما چيره شد.اما آنها می گويند که برای درک تاثير احتمالی گرم شدن زمين بر محصولات عمده کشاورزی در نقاط مختلف زمين بايد فورا تحقيقات ديگری صورت گيرد.

منبع : بی بی سی

/ 1 نظر / 14 بازدید
كسري

حسين جان من يه ۱۰ روزي مي‌رم مسافرت. هواي سرويس خبري رو داشته باش. پيامي حذف نكن مگه خلاف ادب باشه...خبرهاي بلند به هيچ وجه نذار و اگه از ايسنا، ايرنا يا ... خبر paste مي‌كني اولاً كوتاهش كن و موضوعات نامربوط را حذف كن...دوماً كاملاً خبر رو از نظر ادبي و علمي اديت كن. بنا نيست كه اخبار خبرگزاريها از نظر علمي صحيح باشد و وظيفه ما به عنوان متخصص ويرايش آن است..كما اينكه خبرهايشان از نظر ادبي هم ايراد دارد...خلاصه بچه رو سپردم دستتت. مواظبش باش. شايد از يه جايي هم وصل شدم...اما يادت نره خبر زياد بالا نبريد..قربانت