خبر

نتايج تحقيقات يك پايان‌نامه نشان داد: تلفيق گونه‌هاي زراعي و وحشي گياه نخود باروش‌هاي مرسوم كارايي چنداني در اصلاح اين محصول كشاورزي نداشته است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

به گزارشسرويس پايان نامه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بخشي از پايان‌نامه مهندسمحمود قرباني مرغشي، دانشجوي دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي سيناي همدان با عنوان«بررسي رويان زايي و باززايي در گياه نخود» آمده است: نخود معمولي با حدود 17 تا 24درصد پروتيين، يك منبع ارزان و با كيفيت پروتيين مي‌باشد كه به عنوان يك منبع گياهيمكمل غلات، در جيره غذايي انسان از اهميت خاصي برخوردار است.

در بخش ديگري ازاين پايان‌نامه با اشاره به خسارات زيادي كه توسط عوامل قارچي و آفات نباتي نظيركرم پيله‌خوار به گياه نخود وارد مي‌شود، آمده است:‌ تلاقي گونه‌هاي وحشي نخود باگونه‌ زراعي آن توسط روشهاي مرسوم اصلاح نباتات موفقيت آميز نبوده و امروزه نياز بهاستفاده از تكنيك‌هاي جديد انتقال ژن‌هاي ايجاد كننده مقاومت به آن به ويژه مهندسيژنتيك، كاملا احساس مي‌شود كه پيش نياز اصلي براي رسيدن به اين هدف، ‌بهينهسازي و باز زايي گياه به روش كشت بافت از جمله رويان‌زايي (جنين زايي)مي‌باشد.

در بخش ديگري از اين پايان‌نامه كه با راهنمايي دكتر غلامي و دكتر حبشياز دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي سيناي همدان تدوين شده، آمده است: متخصصان اصلاحنباتات، نخود معمولي را به دو تيپ عمده دسي و كابلي طبقه بندي كرده‌اند. در حدود 85درصد نخود جهان از نوع دسي است كه نسبت به تيپ كابلي زودرس‌تر و در برابر سرمامقاوم‌تر مي‌باشد. پژوهشگر در ادامه با اشاره به اين كه هند با 68 درصد توليد كلجهاني، مقام اول جهان را در كشت نخود دارا مي‌باشد، جايگاه ايران را با توليدسالانه 200 هزار تن، بعد از كشورهاي تركيه، پاكستان، كانادا، مكزيك، در رديف ششمعنوان كرده است.

در اين پايان‌نامه همچنين درباره اهميت غذايي و دارويي نخودآمده است:‌ تركيب آمينواسيدهاي پروتيين نخود مكمل غلات است و نسبت به ساير لگوم‌ها)حبوبات) از نظر كلسيم و فسفر غني‌تر است. از بذور خشك نخود و تلفات كارخانه‌هايآرد،‌به عنوان غذاي حيوانات استفاده مي‌شود و كاه آن ارزش علوفه‌اي بالايي دارد. ازنظر اهميت دارويي نيز اين گياه داراي خاصيت هيپوكلسترولميك و كاهش فعاليت آنتيتريپسيك است. ضمن اينكه حجم بالاي پروتيين قابليت هضم آن را افزايش دادهاست.

 

منبع : ایسنا

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
veronica

سلام موفق وشاد باشيد.