خبر

خاصيت ميكروب كشي عسل بسيار بيشتر از الكل است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

نتايج يك پژوهش نشان داد:خاصيت ميكروب كشي عسل بسيار بيشتر از الكل است و عسل بهعلت دارا بودن فشار اسمزي بالا باعث از بين رفتن سريع ميكروبها مي‌شود.

بهگزارش خبرنگار پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر عباس ميرآب زاده، عضوهيات علمي سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي كه در اولين همايش عسل و نقش صادرات آن دراقتصاد لرستان سخن مي‌گفت، استفاده از نهالهاي گرده افشان را يكي از راههاي مقابلهبا گرسنگي در جهان عنوان كرد و گفت: استفاده از اين نهالها در حال حاضر چهارمينمنبع درامد براي كشاورزان دنياست.وي در ادامه با بيان اينكه در ايران توجهچنداني به اين بخش نشده، از تلاش براي راه‌اندازي بخش گرده افشاني در وزارت جهادكشاورزي خبر داد.

دكتر ميرآب زاده درباره يافته‌هاي پژوهش خود درباره استفاده ازعسل براي درمان زخم‌هاي عفوني گفت: استفاده از عسل در درمان زخم به چهار هزار سالقبل بر مي‌گردد. عسل به علت دارا بودن تركيبات فنوليك، ترپن‌ها، فلاونوئيدها،پراكسيد هيدروژن، آنزيم‌ها و فشار اسمزي بالا،  pH پايين(‌٥/٣ تا ‌٤)، دارا بودن‌٢٠درصد رطوبت و خاصيت محافظت كنندگي در برابر اكسيژن در درمان زخمها بسيار موثراست.

عضو هيات علمي سازمان پژوهشهاي علمي، صنعتي اضافه كرد: ‌عسل با جذب چرك وخوناب موجود در زخم و بعلت خاصيت ميكروب كشي قوي، بهبود سريع زخم را موجبمي‌شود.

دكتر ميرآب زاده پديده بهبود (Healing) زخم را از پديده‌هاي پيچيدهفيزيولوژي انسان عنوان كرد و افزود:

آنتي‌بيوتيك‌ها به علت Toxic بودن براي پديدهبهبود زخم در روند آن اختلال ايجاد مي‌كنند ولي براي برداشتن عفونت از زخم كه پديده Healing را به دنبال دارد، استفاده از آن اجباريست. در حالي كه در استفاده از عسلنيازي به كاربرد آنتي بيوتيك نيست و يكي از دلايل مهم بهبود مجعزه آساي درمان زخمهمين موضوع اخير است.

عضو هيات علمي سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي در پايان بااشاره به اينكه بررسي‌هاي فراواني در ايران و ساير كشورها در زمينه مقايسه تاثيرعسل و آنتي بيوتيك صورت گرفته و مشاهده شده كه تاثير عسل به مراتب بهتر و سريعتراست، تاكيد كرد: مداواي زخم با عسل بايد زير نظر پزشك انجام شود.

 

منبع : ایسنا

/ 1 نظر / 16 بازدید
م.ص.كيكا

سلام ...... خسته نباشي ! ....... فعلا ....