خبر

راهي سريع براي اصلاح گندم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دانشمندان دريافته اند كه ماركرهاي مولكولي در اصلاح نژاد گندم ، موجب بهبود كيفيت و مقاومت در برابر بيماريها مي شوند.يكي از اهداف دراز مدت محققان ، كشف ماركر هاي مولكولي بوده كه بتوانند زمان مقاومت گندم را در برابر بيماريهاي رايجي نظير زنگ گندم ، سياهك پنهان وفوزاريوم افزايش دهند.

محققان براين باورند كه با افزايش مقاومت گندم در برابر حشرات وبيماريها ، قادر به حفظ كيفيت وبازده محصول خواهند بود .آنها به دنبال راهي براي معرفي گندمي هستند كه در برابر عوامل بيماريزا مقاوم باشد. ماركرهاي كشف شده نتايج مثبتي را به دنبال داشته اند ،دانشمندان به معرفي ماركري مولكولي براي يك ژن پرداخته اند كه اطلاعات مربوط به 25درصد مقاومت به قارچ سياهك پنهان را حفظ مي كند .قارچ سياهك پنهان كه توسط 72 كشور قرنطينه شده علاوه بر كاهش كيفيت آرد موجبات خسارت به محصول را فراهم مي كند.

محققان در سراسر جهان ،ماركرهايي را براي تعدادي از ژنهاي گندم معرفي نموده اند كه در برنامه هاي اصلاح گندم مفيد بوده و شامل ژنهاي مقاوم دربرابر بيماريها وآفات و نيز ژنهاي با كيفيت و مقاوم در برابر تنشهاي زيست محيطي مي باشند.

 

منبع : سایت وزارت جهاد کشاورزی

/ 0 نظر / 15 بازدید