اصلاح آفتابگردان(آخرين قسمت)

در ايستگاه تحقیقات کشاورزی خوي دو نوع هيبريد توليد مي شود كه عبارتند از :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

1ـ هيبريدهاي سينگل كراس

2ـ هيبريدهاي تري وي كراس

هيبريدهاي سينگل كراس

اين نوع از هيبريدها همانطوری كه قبلا به آن اشاره شد، از تلاقي يك لاين نرعقيم با يك لاين رستورر بدست مي آيند. تاكنون عمده هيبريدهاي توليد داخلي از اين نوع بوده اند و مي توان به هيبريدهاي مهر ، شفق ، آذرگل ، گلديس و گلشيد اشاره نمود. اين هيبريدها همگي در مؤسسه اصلاح بذر كرج و با همكاري ايستگاههاي تحقيقات كشاورزي كشور توليد شده اند.

هيبريدهاي تري وي كراس

توليد هيبريدهاي تري وي كراس به تازگي در كشور آغاز شده است. نحوه توليد اين هيبريدها به اين صورت است كه در ابتدا يك لاين اينبرد ( بارور ) با يك لاين نرعقيم تلاقي يافته و نتاجF1 حاصل با يك لاين رستورر تلاقي مي يابند. از آنجا كه در اين برنامه سه نوع والد مختلف درگير است،‌ هيبريد حاصل تري وي كراس ناميده مي شود. تنها دليل توليد اين نوع هيبريدها،‌ بدست آوردن بذر زياد در اثر انجام تلاقي رستورر با F1  است كه توليد اين هيبريدها را اقتصادي مي كند.

از سال 1378 توليد اين هيبيدها در ايستگاه تحقيقات کشاورزی خوي آغاز شده است. F1 هاي حاصل در اين سال، در سال 1379 با 6 رستورر مختلف تلاقي يافتند و در مجموع 119 هيبريد تري وي كراس حاصل در سال 80 مورد ارزيابي مقدماتي قرار گرفتند كه بعد از دو سال ارزيابي نهايي در صورت برتري نسبت به شاهد معرفي خواهند شد. با مشاهده ارقام در مزرعه مشخص شد كه اين هيبريدها يكنواختي مشاهده شده در هيبريدهاي سينگل كراس را ندارند. با اين حال از نظر اقتصادي توليد آنها مقرون به صرفه است.

به نظر مي رسد كه در سالهاي آتي ارقام دير رس ، پا بلند و غير يكنواخت آزاد گرده افشان جاي خود را به هيبريدهاي پرمحصول ، زودرس ،‌ پاكوتاه و يكنواخت بدهد. اميد است با تحقیقات و اقدامات انجام شده توليد دانه هاي روغني در كشور افزايش يافته و واردات بيش از 90% روغن كنوني تا حد زيادي كاهش یابد.

شکل زير مربوط به هيبريدهای جديد توليد شده در مرکز تحقيقات کشاورزی خوی می باشد

هیبریدهای جدید

دريافت کل مطالب اصلاح آفتابگردان بصورت پی دی اف از اينجا

/ 0 نظر / 16 بازدید