آشنايی با مراکز تحقيقاتی کشاورزی-۳

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي از مراكز تحقيقاتي وابسته به سازمان تحقيقات و آموزش وزارت جهاد كشاورزي ميباشد. اين مركز بعنوان متولي امر تحقيقات كشاورزي ، منابع طبيعي ، علوم دامي و ساير زير شاخه‌هاي اين رشته‌هاي علمي در استان، مبادرت به ارائه و اجراي طرحهاي تحقيقاتي مورد نياز بخشهاي اجرايي در استان آذربايجان شرقي را مينمايد. همينك اين مركز داراي 8 بخش تحقيقاتي فعال و گروه اقتصاد كشاورزي بوده و اكثر طرحهاي آن در 10 ايستگاه تحقيقاتي مستقر در نقاط مختلف استان انجام ميپذيرد. همچنين مركز داراي آزمايشگاه مجهز خاك و آب بوده و آزمايشگاه بيوتكنولوژي نيز در سال 81 راه‌اندازي شده است تا تعدادي از طرحهاي حوزه بيوتكنولوژي در آن اجرا گردد. اين مركز در حال حاضر با 31 نفر عضوهيئت علمي و 106 نفر كارشناس و كارشناس ارشد، اهداف خود را دنبال مينمايد

 

 بخشهاي تحقيقاتي مركز :

 

·         اصلاح و تهيه نهال و بذر

·         منابع طبيعي

·         آفات و بيماريهاي گياهي

·         علوم دامي

·         خاك و آب

·         حفاظت خاك و آبخيزداري

·         فني و مهندسي كشاورزي

·         شيلات و آبزيان

·         گروه اقتصاد كشاورزي

·         واحد اطلاع‌رساني و خدمات علمي

·         آزمايشگاه بيوتكنولوژي

 

ايستگاههاي تحقيقاتي مركز :

 

·          بوقلمون كشور - تاتار

·          باغباني سهند

·          غاز و گياهان دارويي - ملكان

·          حفاظت خاك و آب تيكمه داش

·          مرغ مرواريد بناب

·          جنگلكاري عون بن علي - تبريز

·          ماكيان هريس

·          حفاظت خاك و آبخيزداري خواجه

·          حفاظت خاك و آبخيزداري و پخش سيلاب  تسوج

·          باغ گياهشناسي آذربايجان

 

وب سایت مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي

/ 1 نظر / 16 بازدید
وحيدنعمتيان

بنام او كه هم عشق را آفريد و هم علم را. وباسلام ودرودبر پيام آوران علم وعشق. اينجانب ساكن كرمان و بعلت عشق وعلاقه شخصي به علم و اينكه همه دنيارا ازدريچه علم و درعلم مشاهده نموده ومينمايم وهمچنين بعلت علاقه به علوم ديني وچندسال مطالعه كتب اديان الهي ازجمله اناجيل مقدس و مخصوصات چندآيه ازقرآن مقدس..احتمالا به يك كشف بزرگ وشايد يك حدس وگمان كوچك درمورد علت آفت ديدگي محصولات زراعي يا كشاورزي و در دوره هاي متضاد وناهمخون زماني پي برده ام ولي واز آنجاييكه با هيچيك ازمراكزتحقيقاتي رابطه اي نداشته ام به اجبارآنهارابمدت چندسال بلا استفاده گذاشته و رهاكردم تاچندي پيش كه آنها رادريك وبلاگ بنام پرگاج دربلوگفا{{ و آن قسمت كه نوشته شده..وآيا يگانه راه رهايي...}} كه آدرسش رانيزقيدنموده ام منعكس نموده و هم اكنون نيزبصورتي درآن موجود ميباشند كه درصورت علاقه يادرخواست مراكزتحقيقاتي و منجمله مركزتحقيقاتي محترم شما.پاسخهاومدارك آن خدمتتان تقديم خواهدشدوشايدشمابايك جلسه ازاساتيدفرهيخته وانديشمندخودبتوانيدبعدازتاييدواثبات آنها.عظمت علمي ايران ومتمدن بودن مذهب شيعه رابهمگان خاطرنشان وحتي تثبيت نماييد.باتقديم احترام.