خبر

خسارات علفهاي هرز در كشورهاي توسعه نيافته پنج برابر كشورهاي پيشرفته است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

رييس بخش تحقيقات علفهاي هرز موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي اعلام كرد: ميزان خسارت علفهاي هرز در كشور‌هاي پيشرفته و درحال توسعه به ترتيب 5 و 25 درصدبرآورد شده است.

به گزارش خبرنگار سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،دكتر باغستاني كه در همايش دستاوردها، چالشها و چشم‌اندازهاي تحقيقات گياهپزشكيكشور سخن مي‌گفت، با بيان اين مطلب خاطرنشان كرد: علفهاي هرز مساله ساز، تهيه نقشهپراكنش علفهاي هرز، استفاده از ارقام تراريخته ژنتيكي مقاوم به علف‌كشها، علفهايهرز قرنطينه و پيامدهاي زيست محيطي آنها از مهمترين چالشهاي تحقيقاتي علفهاي هرزكشور به شمار مي‌آيد.

دكتر باغستاني افزود: چالشهاي اجرايي نظير عدم به كارگيرينيروهاي متخصص علفهاي هرز در برنامه‌هاي مديريتي و اجرايي، هدفمند نبودن طرح‌هايتحقيقاتي، عدم توزيع مناسب سم، عدم توزيع متعادل بودجه طرح‌هاي تحقيقاتي و نيز عدموجود فرهنگ كار گروهي در بين محققان و دستگاه‌هاي اجرايي همگي باعث مي‌شوند كه سرعتپيشرفت تحقيقات علفهاي هرز در كشور كاهش يابد.

وي تاكيد كرد: در برنامه مديريتعلفهاي هرز بايد توجه جدي به بيولوژي و اكولوژي علفهاي هرز، مديريت تلفيقي علفهايهرز، مقاومت به علف كشها، گياهان تراريخته ژنتيكي و مسائل زيست محيطي ناشي ازمديريت علفهاي هرز به عنوان موضوعات مهم در جهت گيري‌هاي آينده تحقيقاتي مد نظرقرار گيرد.

 

منبع : ایسنا

/ 1 نظر / 15 بازدید
nasrin

سلام از اخبار فوق العاده خوبتان ممنون...در ضمن خبری هم که در مورد موسسه تحقيقات آفات داده بوديد خيلی خوب بود شاید در این صورت نیروی بیشتری مخصوصا از گیاهپزشکی ها بگیرند.. موفق و پایدار باشید.